CURS PROJECTES DE CREACIÓ COL·LABORATIVA MUSICAL I AUDIOVISUAL EN DISTANCIAMENT SOCIAL AMB SOUNDCOOL

LINK MATRICULA

Donada el gran acolliment que aquest curs va tenir realitzarem un nou curs, que s’impartirà pel Doctor Jorge Sastre Martínez i per Saúl Moncho Moncho, on aprendre a realitzar projectes de creació col·laborativa i audiovisual en aquesta situació de distanciament social que vivim actualment, donant-nos suport en Soundcool. Es posarà l’accent en les facilitats que proporciona Soundcool en tots els casos possibles actuals de distanciament social COVID: des de la creació col·laborativa en situació de confinament, passant per una situació mixta (participants presencials i participants en les seues llars), fins a una situació presencial que respecte el distanciament social.

El curs començarà el 19/11/2020 i finalitzarà el 28/11/2020, sent el dia 21 i el 28 classes presencials de 10-14h que s’impartiran per Teams en streaming, i la resta seran vídeo classes gravades.

Aquesta acció formativa està dirigida a:

Professors interessats en projectes de creació col·laborativa musical, sonora i audiovisual.
Titulats i estudiants superiors de conservatori.
Llicenciats o estudiants universitaris superiors de Belles arts.
Enginyers o estudiants universitaris superiors interessats en multimèdia.
En acabar l’activitat l’assistent podrà:

Utilitzar Soundcool per a la realització de projectes i obres musicals, sonores i audiovisuals de creació col·laborativa.
Realitzar creacions col·laboratives controlant l’aplicació Soundcool de l’ordinador central amb l’app Soundcool de mòbils i tauletes dels participants a través wifi i a distància per internet amb la nova versió 4.0 de Soundcool.
Conèixer diferents obres musicals, sonores i audiovisuals professionals i educatives realitzades a Europa i Amèrica amb Soundcool.
Realitzar un projecte o obra musical, sonora i audiovisual col·laborativa en cas de distanciamento social COVID o fins i tot confinament.
El preu del curs serà de 90€ per a personal de la UPV, professors, estudiants i exalumnes, i 100€ per al públic en general.

El programa del curs és el següent:

1) Funcionament de l’eina per a projectes de creació col·laborativa musicals, sonors i audiovisuals.
a) Instal·lació de Soundcool en ordenadors MAC o PC, Apps IOS o Android.
b) Mòduls d’àudio: fonts sonores, efectes, mescladors.
c) Mòduls de vídeo: fonts de vídeo, mescladors, realització de vídeo.
2) Control de l’aplicació Soundcool d’ordinador amb mòbils i tauletes Android i iOS.
a) Connexió per wifi.
b) Connexió per internet en distanciament social COVID usant la nova versió 4.0 de Soundcool.
3) Exemples d’obres musicals i audiovisuals realitzades a Europa i Amèrica.
a) Improvisació Soundcool en Spirit of the Objects en Washington Square Park de Nova York i control de la música mitjançant la dansa amb ulleres de realitat augmentada en HoloSound, World Science Festival de Nova York (2019).
b) Composició i representació musical col·laborativa en l’òpera La Mare dels Peixos en el Palau de les Arts de València i en el Centre Nacional de les Arts (Mèxic). Control de Soundcool amb sensors en l’estrena als EUA.
c) Projecte Erma de Lorca amb el Conservatori Superior de Dansa de València.
d) Projectes Audacity-Soundcool per Roger Dannenberg, cocreador d’Audacity.
4) Realització d’obres musicals i audiovisuals col·laboratives en distanciament social.
a) Nous mòduls versió 4.0: ruteadores, croma, efecte delay vídeo, conversió artística àudio-vídeo, Control MIDI i OSC.
b) Dues modalitats: obres per a centres educatius i obres professionals.
c) Una selecció s’estrenarà en el Festival MEVArt de Música Electrònica i Vídeo Art de la Universitat Politècnica de València.

Col·laboren:

CURSO PROYECTOS DE CREACIÓN COLABORATIVA MUSICAL Y AUDIOVISUAL EN DISTANCIAMIENTO SOCIAL CON SOUNDCOOL

LINK MATRÍCULA

En el pasado curso Soundcool I: Introducción a la Creación Colaborativa Sonora y visual en Distanciamiento Social COVID los participantes, como trabajo final del mismo, realizamos un programa de actualidad colaborativamente y en directo, controlando Soundcool en un ordenador en Valencia con sus teléfonos móviles desde Andalucía, la Comunidad de Madrid, Cataluña, el País Vasco, Murcia, la Comunidad Valenciana y EEUU.

Dada la gran acogida que este curso tuvo vamos a realizar un nuevo curso, que se impartirá por el Doctor Jorge Sastre Martínez y por Saúl Moncho Moncho, donde aprender a realizar proyectos de creación colaborativa y audiovisual en esta situación de distanciamiento social que vivimos actualmente, apoyándonos en Soundcool. Se hará hincapié en las facilidades que proporciona Soundcool en todos los casos posibles actuales de distanciamiento social COVID: desde la creación colaborativa en situación de confinamiento, pasando por una situación mixta (participantes  presenciales y participantes en sus hogares), hasta una situación presencial que respete el distanciamiento social.

El curso comenzará el 19/11/2020 y finalizará el 28/11/2020, siendo el día 21 y el 28 clases presenciales de 10-14h que se impartirán por Teams en streaming, y el resto serán vídeo clases grabadas.

Esta acción formativa está dirigida a:

  • Profesores interesados en proyectos de creación colaborativa musical, sonora y audiovisual.
  • Titulados y estudiantes superiores de conservatorio.
  • Licenciados o estudiantes universitarios superiores de Bellas Artes.
  • Ingenieros o estudiantes universitarios superiores interesados en multimedia.

Al terminar la actividad el asistente podrá:

  • Utilizar Soundcool para la realización de proyectos y obras musicales, sonoras y audiovisuales de creación colaborativa.
  • Realizar creaciones colaborativas controlando la aplicación Soundcool del ordenador central con la app Soundcool de móviles y tablets de los participantes a través wifi y a distancia por internet con la nueva versión 4.0 de Soundcool.
  • Conocer diferentes obras musicales, sonoras y audiovisuales profesionales y educativas realizadas en Europa y América con Soundcool.
  • Realizar un proyecto u obra musical, sonora y audiovisual colaborativa en caso de distanciamento social COVID o incluso confinamiento.

El precio del curso será de 90€ para personal de la UPV, profesores, estudiantes y exalumnos, y 100€ para el público en general.

El programa del curso es el siguiente:

1) Funcionamiento de la herramienta para proyectos de creación colaborativa musicales, sonoros y audiovisuales.
a) Instalación de Soundcool en ordenadores MAC o PC, Apps IOS o Android.
b) Módulos de audio: fuentes sonoras, efectos, mezcladores.
c) Módulos de vídeo: fuentes de video, mezcladores, realización de video.
2) Control de la aplicación Soundcool de ordenador con móviles y tablets Android e iOS.
a) Conexión por wifi.
b) Conexión por internet en distanciamiento social COVID usando la nueva versión 4.0 de Soundcool.
3) Ejemplos de obras musicales y audiovisuales realizadas en Europa y América.
a) Improvisación Soundcool en Spirit of the Objects en Washington Square Park de Nueva York y control de la música mediante la danza con gafas de realidad aumentada en HoloSound,                       World Science Festival de Nueva York (2019).
b) Composición y representación musical colaborativa en la ópera La Mare dels Peixos en el Palau de les Arts de Valencia y en el Centro Nacional de las Artes (México). Control de                                      Soundcool con sensores en el estreno en EEUU.
c) Proyecto Yerma de Lorca con el Conservatorio Superior de Danza de Valencia.
d) Proyectos Audacity-Soundcool por Roger Dannenberg, cocreador de Audacity.
4) Realización de obras musicales y audiovisuales colaborativas en distanciamiento social.
a) Nuevos módulos versión 4.0: ruteadores, croma, efecto delay video, conversión artística audio-video, Control MIDI y OSC.
b) Dos modalidades: obras para centros educativos y obras profesionales.
c) Una selección se estrenará en el Festival MEVArt de Música Electrónica y Vídeo Arte de la Universitat Politècnica de València.

Colaboran:

Ganador EEUU curso Composición con el maestro Balada

Uno de los dos ganadores del curso de composición con Leonardo Balada es Antoni Mairata: la obra que escribió para el curso será estrenada por el Contemporary Ensemble de la Carnegie Mellon University (Pittsburgh, EEUU), dirigido por el maestro Daniel Curtis. Enhorabuena!

El próximo curso de composición con maestro Balada sera del jueves 30 de junio de 2016, donde el maestro dará una conferencia, hasta el sábado 9 de julio. Iremos informando aquí, en el facebook y twitter. Os dejamos con uno de las entrevistas que se hizo al maestro:

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=pxyiEe3U7n0[/youtube]